Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ หลักเกณฑ์และปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง
16 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้่องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2561
ถึง
15 ม.ค. 2561
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่างประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2560
ถึง
15 พ.ย. 2560
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
01 พ.ย. 2559
ถึง
30 พ.ย. 2559
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์)
19 ก.ย. 2559
ถึง
19 ก.ย. 2559
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ สอบราคาจ้างขยายท่อประปาหลัก ม.12 บ้านโนนตาผา อบต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16 มี.ค. 2559
ถึง
16 มี.ค. 2559
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08 มี.ค. 2559
ถึง
08 มี.ค. 2559
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
09 พ.ย. 2558
ถึง
09 พ.ย. 2558
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกวดราคางานก่อสร้างศูนย์เด็ก(สถ.ศพด.2)ด้วยระบบอิเล็กททรอนิกส์ (e-Auction)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                                              โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
                                                                              กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
                                                                              กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
                                                                              กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
                                                                              กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
                                                   โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th