Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างกลุ่มงานและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ธ.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

05 ธ.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมการจิดอาสา

22 ส.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนนทบุรี

17 ก.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ก่อสร้างบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ ด้านที่อยู่อาศัย อ.โซ่พิสัย

17 ก.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ ร่วมลงพื้นทีี่พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "น้ำตกถ้ำพระ" ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

17 ก.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมพูวนาราม อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

11 ก.ค. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

19 มิ.ย. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

19 มิ.ย. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ทถจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม อ.โสกก่าม จ.บึงกาฬ

14 มิ.ย. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ หมายเลข 0-4249-2477
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkn@dla.go.th
Powered By buengkandla.go.th