Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
Responsive image
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น นายศิริพันธ์  ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดย ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ(นายกริชชัย  ศิลปรายะ) พร้อม ข้าราชการ/พนักงานราชการ และลูกจ้าง รับการตรวจราชการ ซึ่งประเด็นสำคัญ เช่น เน้นย้ำบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /แนะนำและให้กำลังใจข้าราชการบรรจุใหม่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564